Registrácia - Hokejka & puk

Zákonný zástupca

* Ak sa chcete ako zákonný zástupca podujatia aj zúčasniť, vypíšte vaše údaje aj do časti registrovaný.

Registrovaný

CENA CELKOM

6

Hokejka & puk

CENA ZA VSTUP
6€
TRVANIE
60 minút na ľade
KATEGÓRIA
bez vekového limitu
TERMÍN
24. 05. 2019 17:00
31/30