Škola korčuľovania- nový kurz od 28.11.2022

Kurz školy korčuľovania začína 28.11.2022 o 16:30. Prosíme rodičov aby prišli s dostatočným predstihom kôli registrácií a zaplatení kurzu. Kurz sa bude platiť v hokejovom obchode vedľa recepcie. Je to 8 hodinový mesačný kurz korčuľovania 2x do týždňa. Koniec kurzu je 22.12.2022. V prípade záujmu o ďalší kurz nás neváhajte kontaktovať do 29.12.2022. Dole v prílohe nájdete pokyny pre rodičov prosíme o rešpektovanie týchto pokynov.

Cena kurzu je 70€.

Požičanie korčúl na celý kurz 8€

Brúsenie korčúl 5€